Printed From:

Мagne-B6® Forte

Мagne-B6® Forte

Magne-В6®
üzrə təlimat
Haqqında daha ətraflı

Möhkəm əsəblərin sirri

Qıcolmalar və ağrılar - maqnezium çatışmazlığının 1 №-li müşayiətçisidir

Maqnezium bir sıra maddələr mübadiləsi reaksiyalarında iştirak edir. Həmçinin, maqnezium sinir impulslarının ötürülməsini tənzimləyir və əzələlərin yığılmasında iştirak edir. Baldır, boyun, çiyin və ya bel əzələlərinin tez-tez baş verən qıcolmaları, əzələ ağrıları – maqnezium çatışmazlığının yayılmış əlamətlərinədn biridir. Qeyd olunan simptomlar adətən günün ikinci yarısında güclənir. Çox vaxt idman ilə məşğul olan şəxslər tiklər və əzələlərdə ağrılardan əlavə baş ağrılardan da şikayət edir və qeyd olunan baş ağrıların səbəbi maqnezium çatışmazlığı ola bilər

Aybaşı öncəsi sindromunun əlamətləri

Hormonlar orqanizmd həmçinin maqneziumun səviyyəsinə təsir göstərir. Kontraseptiv həblər və ya digər hormonal preparatlar qəbul edən qadın aybaşı öncəsi sindromundan əziyyət çəkdiyi halda maqnezium çatışmazlığı daha da artır. Maqnezium çatışmazlığı olan qadınlarda stress simptomları daha da artır

Sizin stressə məruz qalmağınızın dərəcəsi?

Gərginlik səviyyənizi müəyyən etmək üçün testi keçin

Orqanizmdə maqnezium çatışmazlığının yaranma səbəbləri hansılardır?

Böyüklərin maqneziuma olan gündəlik tələbatı 250-400 mq təşkil edir. Maqnezium orqanizmdə istehsal olunmur, müasir həyat şəraitində isə yalnız qida ilə kifayət qədər maqnezium almaq mümkün deyil.

Orqanizmdə maqnezium çatışmazlığının yaranma səbəbləri hansılardır?

Böyüklərin maqneziuma olan gündəlik tələbatı 250-400 mq təşkil edir. Maqnezium orqanizmdə istehsal olunmur, müasir həyat şəraitində isə yalnız qida ilə kifayət qədər maqnezium almaq mümkün deyil.

Orqanizmdə maqneziumun çatışmazlığını necə bərpa etmək olar?

Sağlam qidalanma orqanizmdə maqneziumun normal səviyyəsinin saxlanılmasını təmin edir. Qoz, badam və həmçinin, kəpək və lobya maqnezium ilə ən zəngin qida məhsulları hesab edilir. Lakin, çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün həkimin məsləhəti ilə maqnezium tərkibli preparat qəbul edilməlidir.

Maqneziumun orqanik duzundan və B6 vitaminindən (piridoksin) ibarət olan tarazlaşdırılmış preparat orqanizmdə maqnezium çatışmazlığını effektiv olaraq tənzimləyir.

Geri qayıtmaq

Yüksək stress - Maqneziumun aşağı səviyyəsi

Yüksək stress - Maqneziumun aşağı
səviyyəsi

Stress – hər bir insanın gündəlik həyatının ayrılmaz və qaçılmaz bir hissəsidir. Ailə münaqişələri, məişət problemləri və işdə yaranan problemlər səbəbindən biz, çox vaxt orqanizmin emosional və fiziki tükənmənin yorğunluq, düşkünlük, həyəcan, əsəbilik, yuxu pozğunluğu, ürək döyüntülərinin tezləşməsi kimi aşkar əlamətlərinə diqqət yetirmirik.

Stress simptomlarının maqnezium çatışmazlığının yayılmış simptomlarına bənzər olmağının səbəbi nədir?

Maqneziumun əsas funksiyalarından biri - sinir sisteminin müdafiəsi. Bu səbəbdən maqnezium çatışmazlığı zamanı orqanizmin stressə qarşı dayanıqlığı azalır.
Stress maqneziumun orqanizmdən xaric olunmasına səbəb olur. Orqanizmdə stress nəticəsində azalan ehtiyatları bərpa etmək üçün kifayət qədər maqnezium olmadığı halda stress vəziyyəti daha da ağırlaşır
Beləliklə, maqnezium çatışmazlığı orqanizmin stressə dayanıqlığını azaldır,stressə dayanıqlığının azalması isə maqnezium çatışmazlığının inkişafına səbəb olur.
Geriyə qayıtmaq

Orqanizmdə maqnezium
çatışmazlığının yaranma səbəbləri hansılardır?

Maqnezium çatışmazlığının səbəbi nədir?

Stresslər
Qeyri-tarazlaşdırılmış qidalanma
Qidada natriumun həddən artıq yüksək miqdarı (duz, dadlandırıcı maddələr)
Həddən artıq tərləmə (idman, fiziki aktivlik və s.)
Xəstəliklər (şəkərli diabet, hiper- və ya hipotireoz, ürək xəstəlikləri, arterial hipertenziya)
Dərman vasitələrinin qəbulu (sidikqovucu, işlədici dərman vasitələri, antibiotiklər və bir sıra digər preparatlar orqanizmdən maqneziumun xaric edilməsini gücləndirir)
Böyüklərin maqneziuma olan gündəlik tələbatı 250-400 mq təşkil edir. Maqnezium orqanizmdə istehsal olunmur, müasir həyat şəraitində isə yalnız qida ilə kifayət qədər maqnezium almaq mümkün deyil.
Qida məhsullarının tərkibindəki maqnezium hansı səbəbdən bizim orqanizm üçün kifayət deyil?

Pis mənimsənilmə

Kliniki tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, qida məhsullarından orta hesabla maqneziumun 1/5 hissəsi mənimsənilir. Maqneziumun orqanizmdə saxlanılması üçün müəyyən "fiksator" lazımdır ki, o da В6 vitamini (piridoksin) ola bilər. В6 maqneziumun mənimsənilməsinə kömək edir və maqneziumu orqanizmin hüceyrələrində saxlanılmasını təmin edir.

Emal

Qida məhsullarının emalı zamanı onların tərkibindəki maqneziumun səviyyəsi nəzərəçarpan dərəcədə azalır. Məsələn, taxılın emalından sonra un məmulatlarında maqnezium demək olar ki mövcud deyil.

Gübrənin təsiri

Qida məhsullarının emalı zamanı onların tərkibindəki maqneziumun səviyyəsi nəzərəçarpan dərəcədə azalır. Məsələn, taxılın emalından sonra un məmulatlarında maqnezium demək olar ki mövcud deyil.